Det var en gång ett slott

– från 1600-tal till idag

Slottets historia

Rosersbergs slott har fått sitt namn efter grundaren Gabriel Bengtsson Oxenstiernas mor som härstammade från ätten Tre Rosor. Slottet började uppföras 1634 och stod färdigt fyra år senare. Det Oxenstiernska slottet var typiskt för sin tid med en huvudbyggnad med högt i tak och rikt dekorerade gavlar i tysk-nederländsk renässansstil. I anslutning till huvudbyggnaden låg en stor borggård som inramades av tre låga längor.

Tessin moderniserar

Under 1600-talets andra hälft upplevdes renässansslottet som ålderdomligt och Gabriel Bengtsson Oxenstiernas son, kanslipresidenten Bengt Oxenstierna, lät modernisera slottet i en då modern barockstil. Han tog hjälp av landets ledande arkitekt, Nicodemus Tessin den yngre. Nya flyglar tillfogades och det inreddes bland annat grottor i slottsparken som finns bevarade än idag. I huvudbyggnaden revs de höga renässansgavlarna och huset försågs med ett brutet tak. Från denna tid finns även ett praktfullt kolonngalleri bevarat.

1700-tal

År 1747 köptes Rosersbergs slott av presidenten, friherre Erland Broman. Även Broman lät modernisera slottet. Ombyggnadsarbetet leddes troligen av en av landets mer prominenta 1700-tals arkitekter. Efter Bromans död 1757 löste Svenska Staten in godset och det kom att ställas till den unge hertig Karl (XIII) av Södermanlands förfogande. Därmed blev Rosersberg ett kungligt slott.

Karl XIII

Hertig Karl lät under Jean Eric Rehns ledning utföra en genomgripande ombyggnad och nyinredning. Vid brodern Gustav III:s död 1792 tillträdde Karl som förmyndarregent i Sverige eftersom den nye kungen Gustav IV Adolf var omyndig. Vid 1790-talets slut sattes en rad betydande nyinredningar igång på slottet med Orangegula och Röda Salongerna samt Hoglandsalen som karakteristiska exempel.

Karl XIV Johan

Den 5 november 1810 blev det klart att Karl XIV Johan Bernadotte blev kronprins av Sverige och han adopterades av Karl XIII och Hedvig Elisabet Charlotta. 1818 avled både Karl XIII och Hedvig Elisabet Charlotta, och Karl XIV Johan ärvde då dispositionsrätten till Rosersbergs slott. Han använde slottet flitigt, speciellt som sommarresidens tillsammans med sin hustru Desideria. Efter Karl XIV Johans död år 1844 använde Desideria Rosersbergs slott som sitt änkesäte och efter hennes död 1860 lämnades slottet så gott som obebott. Paradvåningen står näst intill orörd från den här tiden än idag.

Infanteriet, Civilförsvaret och Räddningsverket

1870 tog en ny tid vid då Infanteriets skjutskola flyttade in i slottets bottenvåning och flyglar. Sedan dess har många årskullar blivande officerare fått sin utbildning här. 1962 ersattes de av civilförsvaret som 1984 övergick till Räddningsverket under Statens räddningsverk (SRV). Räddningsverket disponerade lokaler i slottet och slottsflyglarna fram till 2006.

Rosersbergs slott idag

Rosersbergs slott och kungsgård ägs av staten och förvaltas av Statens fastighetsverk. Kungliga Hovstaterna driver slottets huvudbyggnad och har guidade visningar. I flyglarna och närliggande byggnader såsom Slottsstallet bedrivs hotell och konferensverksamhet. Rosersbergs Slottshotell är en del av Stockholm Meeting Selection som bedriver flera konferensanläggningar i Stockholmsområdet.